I n f o r m á c i ó
B e l t é r
Á r l a p
S z o l g á l t a t á s o k
T é r k é p e k
A  K ö r n y é k
H e l y f o g l a l á s
Penzión SOLTIS
Liptovské Revúce,
Nižná 15,
mobil: +421 948 298 869
mobil: +421 948 145 560
GPS:
N48.933222
E19.215333
e-mail   www
Ubytovanie Liptov
PARK SNOW DONOVALY
Predpoved pocasia :: www.meteo.sk
© P7K2000:
Design & Code, 2003-2004

webmaster